kopafbeelding_KOM_zelfstandig

En nu…. een onafhankelijke Kinderombudsman !

Op deze site komt informatie over het nut en de noodzaak om, bij de evaluatie van de “Ombuds”-wet, het instituut “Kinderombudsman” door te ontwikkelen tot een écht onafhankelijk instituut. Als onderdeel van een College van Ombudsmannen.

Verder nog ‘onder constructie”.

U kunt contact opnemen via mail@kinderombudsman-zelfstandig.nl

 

kopafbeelding_KOM_zelfstandig

Naar een collegiale en integrale ombudsman

Montesquieu Instituut /  Mr. dr. G.S.A. Dijkstra en prof. dr. F.M. van der Meer / 29-02-2016


Redactie: dit artikel geeft een prima analyse van de huidige situatie en geeft precies aan, waarom de Kinderombudsman (en alle ander eventuele Ombudsmannen) volledig onafhankelijk moet worden en blijven van de Nationale Ombudsman. Bij de evaluatie van het instituut Kinderombudsman later dit jaar zullen wij die noodzakelijke onafhankelijkheid met kracht gaan bepleiten.


Mr. dr. G.S.A. Dijkstra en prof. dr. F.M. van der Meer zijn verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden. Een verkorte versie van deze bijdrage verscheen eerder in het dagblad Trouw op 16 februari van dit jaar.

Het stof is neergedaald na de mediastorm over de herbenoeming van de kinderombudsman. Nu is het verstandig om verder te kijken dan de veronderstelde persoonlijke tegenstellingen. Belangrijker is dat dit conflict te maken heeft met de opzet van het instituut Ombudsman. De vereenzelviging van persoon en ambt vergroot niet alleen de kans op persoonlijke conflicten, het zorgt daarnaast voor een sterke wisseling in de aanpak en invulling van het ambt.

Leer verder via deze link

 

 

kopafbeelding_KOM_zelfstandig

Nationale Zorggids: Jongerenorganisaties pleiten voor onafhankelijke Kinderombudsman

Nationale Zorggids / 10-02-2016

Diverse (politieke) jongerenorganisaties pleiten samen voor een volledig onafhankelijke Kinderombudsman. De organisaties vinden dat door alle commotie van de afgelopen twee weken duidelijk is geworden dat de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman een belangrijk onderwerp van gesprek is. Dat meldt Augeo.

De jongerenorganisaties vinden dat de ‘Wet Nationale Ombudsman’ niet duidelijk genoeg is. Daardoor lijkt het alsof de Kinderombudsman niet onafhankelijk is. “Met name in de voordracht van een nieuwe Kinderombudsman maakt de wet mogelijk dat de Nationale Ombudsman zich opstelt als een meerdere van de Kinderombudsman”, zegt Tamara Berends van de Augeo Jongerentaskforce. Zij vindt dat de wet in het belang van de kwetsbare kinderen beter geregeld moet worden.

De wet dient zo snel mogelijk geëvalueerd te worden, vinden de politieke jongeren. Ze benadrukken dat bij de evaluatie het belang van kwetsbare kinderen niet vergeten mag worden. Zij roepen de Tweede Kamer op om de wet te herzien, zodat de Kinderombudsman vrij zijn werk kan uitvoeren.

De Augeo Jongerentaskforce – Aanpak van geweld tegen kinderen – , Villa Pinedo, Jongerenpanel Veilige Toekomst en de politieke jongeren van de ChristenUnie, CDA, D66, SGP, PvdD, Groenlinks en de PvdA staan samen voor de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman. Zij roepen andere organisaties op om zich hiervoor ook hard te maken en op te komen voor de rechten van het kind.

Link naar artikel : http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/29480-jongerenorganisaties-pleiten-voor-onafhankelijke-kinderombudsman.html

kopafbeelding_KOM_zelfstandig

nu.nl : ‘Kinderombudsman moet onafhankelijk zijn van Ombudsman’

nu.nl / 10-02-2016

De Kinderombudsman moet onafhankelijk worden van de Nationale Ombudsman. Dat vinden tachtig kinderrechtenorganisaties. Defence for Children gaat namens de groep woensdag in gesprek met ombudsman Reinier van Zutphen.

De organisaties vinden dat de Kinderombudsman te weinig ruimte krijgt om los te opereren van de Nationale Ombudsman, meldt de NOS. De Kinderombudsman wordt bijvoorbeeld gekozen door de Nationale Ombudsman.

Lees verder via link http://www.nu.nl/politiek/4212237/kinderombudsman-moet-onafhankelijk-van-ombudsman.html

kopafbeelding_KOM_zelfstandig

NOS: Kinderombudsman moet onafhankelijker zijn

NOS / 10-02-2016

Bijna honderd jongeren- en kinderrechtenorganisaties doen een oproep voor meer onafhankelijkheid voor de Kinderombudsman. De bestaande regels bieden te weinig ruimte om los van de Nationale ombudsman te opereren.

De wet bepaalt dat de Nationale ombudsman onder meer gaat over de voordracht van de Kinderombudsman. Dat heeft geleid tot ophef, omdat ombudsman Reinier van Zutphen de termijn van Kinderombudsman Marc Dullaert niet verlengt. Die commotie laat volgens de jongerenorganisaties zien dat de onafhankelijkheid van de Kinderombudsman sterk in het geding is.

Lees verder via link http://nos.nl/artikel/2085918-kinderombudsman-moet-onafhankelijker-zijn.html

kopafbeelding_KOM_zelfstandig

André Rouvoet: Zelfstandige Kinderombudsman is wens van wetgever

Onderstaande reactie overgenomen van de site van NOS/Nieuwsuur

Reactie van André Rouvoet, voormalig minister van Jeugd & Gezin.

“Als voormalig minister voor Jeugd & Gezin – medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het instituut Kinderombudsman en volstrekt in lijn met het desbetreffende wetsvoorstel waarmee de Kinderombudsman in 2010 werd ingesteld – ben ik nog altijd van mening dat zelfstandige zichtbaarheid van de Kinderombudsman een belangrijke voorwaarde was en is om een zelfstandig en onafhankelijk optreden mogelijk te maken. Voor de onderbrenging bij de Nationale Ombudsman is vooral om praktische redenen gekozen, waar de initiatiefneemster van destijds (Khadija Arib) aanvankelijk een nieuw en zelfstandig instituut had overwogen. De memorie van toelichting laat geen enkel misverstand bestaan over de bedoeling van de wetgever:

‘De Kinderombudsman zal zich naar buiten toe met een eigen gezicht profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen garanderen. Door het onderbrengen van de Kinderombudsman bij de Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman bij de interne afhandeling van zaken gebruik maken van de reeds bestaande expertise bij het bureau van de Nationale ombudsman. Ressorterend onder de Wet Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman meeprofiteren ten aanzien van de reeds bestaande onafhankelijke positie van de Nationale ombudsman en het gezag dat hij in de samenleving heeft’.”